Szkolenia techniczne

Człowiek - najlepsza inwestycja

o projekcie

Szanowni Państwo,

Projekt pn. Szkolenia techniczne umożliwiające transfer wiedzy i umiejętności z zakresu b + r pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorców z branży lotniczej woj. podkarpackiego, finansowany z działania 8.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu transfer specjalistycznej wiedzy na rzecz przedsiębiorstw z branży lotniczej oraz ich poddostawców z woj. podkarpackiego. Transfer wiedzy realizowany jest poprzez specjalistyczne szkolenia techniczne, prowadzone przez przedstawicieli świata nauki. Szkolenia dotyczą następujących tematów:

1. Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)

2. Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)

3. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (CAE)

4. Komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych (CNC)

5. Metrologia techniczna z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej (WTP)

Udział w szkoleniach pozwala zdobyć aktualną wiedzę z zakresu zastosowania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego procesy produkcyjne w sektorze lotniczym. Szkolenia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem metod warsztatowych. Wszystkie szkolenia realizowane są na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i zaawansowanym, a każdy moduł obejmuje 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej i spółki INNpuls. Każde szkolenie zakończone jest egzaminem przeprowadzanym przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Rekrutacja do udziału w Projekcie ma charakter otwarty i obejmuje okres od dnia 2 września 2013 r. do momentu wyczerpania limitu miejsc, przy czym nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2015 r. Przedsiębiorstwo, chcące przeszkolić swoich pracowników w ramach Projektu, zobowiązane jest dostarczyć do Biura Projektu kompletną i prawidłowo wypełnioną dokumentację wymaganą Regulaminem - patrz zakładka Rekrutacja

Zapraszamy do podniesienia swoich kompetencji!

Przydatne informacje

 

Dowiedz się, jak wziąć udział w szkoleniach. W dziale Rekrutacja znajdziesz informacje na temat regulaminu oraz potrzebne formularze.

Nabór trwa od 2 września 2013 r. do 28 lutego 2015 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

więcej

Kontakt

 

Biuro projektu

 

INNpuls Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 40a
35-045 Rzeszów

tel. 17 77 88 270
faks 17 77 88 273
e-mail: st@innpuls.pl


Koordynator projektu

 

Michał Pilecki
tel. 17 77 88 270
e-mail: st@innpuls.pl

więcej

Siedziba Rzeszów ul. Hetmańska 40, 35-045 Rzeszów

Tel. 17 77 88 273

Tel. 17 77 88 273

e-mai: st@innpuls.pl