Szkolenia techniczne

Człowiek - najlepsza inwestycja

Aktualność

Ostatnia grupa rozpoczęła zajęcia!

26-03-2015

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 25.03.2015 r., ostatnia grupa szkoleniowa nr ST/50/WTP/11 rozpoczęła zajęcia z zakresu metrologii technicznej, współrzędnościowej techniki pomiarowej WTP, na poziomie podstawowym.
Grupa zkończy kurs 28.04.2015 r. i tym samy zakończone zostaną szkolenia realizowane w ramach projektu Szkolenia techniczne umożliwiające transfer wiedzy i umiejętności z zakresu b + r pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorców z branży lotniczej woj. podkarpackiego, finansowanego z działania 8.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu transfer specjalistycznej wiedzy na rzecz przedsiębiorstw z branży lotniczej oraz ich poddostawców z woj. podkarpackiego.

 

 

 

Przydatne informacje

 

Dowiedz się, jak wziąć udział w szkoleniach. W dziale Rekrutacja znajdziesz informacje na temat regulaminu oraz potrzebne formularze.

Nabór trwa od 2 września 2013 r. do 28 lutego 2015 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

więcej

Kontakt

 

Biuro projektu

 

INNpuls Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 40a
35-045 Rzeszów

tel. 17 77 88 270
faks 17 77 88 273
e-mail: st@innpuls.pl


Koordynator projektu

 

Michał Pilecki
tel. 17 77 88 270
e-mail: st@innpuls.pl

więcej

e-mai: st@innpuls.pl

Tel. 17 77 88 273

Tel. 17 77 88 273

Siedziba Rzeszów ul. Hetmańska 40, 35-045 Rzeszów